En energideklaration föregås av en energibesiktning

En energideklaration föregås av en energibesiktning

28 juni, 2023 Av av Gert Sundqvist

Att förstå innebörden av en energideklaration är viktigt, särskilt för dig som är fastighetsägare. Denna deklaration går nämligen inte bara ut på att uppfylla de juridiska kraven – den hjälper dig även att få kontroll över och minska dina elkostnader. Detta samtidigt som den främjar en miljövänlig strategi. Läs vidare för att lära dig mer!

Vad är en energideklaration egentligen?

En energideklaration är ett omfattande dokument som ger värdefull information om en byggnads energiförbrukning. Den anger olika aspekter som energiprestanda och energiklass (från A till G), aktuella mönster för energianvändning och förslag till förbättringar av energieffektiviteten.

Fler fakta som du bör känna till

Det finns även ytterligare fakta om detta dokument som du bör känna till. Några exempel på sådan är att:

  • Den föregås av en energibesiktning. Innan en energideklaration utfärdas utförs en energibesiktning av en certifierad yrkesman. I denna process ingår att undersöka de viktigaste faktorerna som påverkar byggnadens energiförbrukning. Ett exempel på en sådan faktor är de primära värmekällorna i byggnaden, såsom element eller termostatventiler. Även användningen av varmvatten, som ofta bidrar avsevärt till den totala energiförbrukningen, undersöks. Dessutom omfattar inspektionen en grundlig kontroll av byggnadens tak och vindar, isolering, dörrar och fönster för att säkerställa att det inte finns något energiläckage. Även ventilationen samt de övergripande strukturella och förhållandena i byggnaden utvärderas.
  • Sedan görs en energiberäkning. Efter analys av alla dessa faktorer med hjälp av ett system för energiberäkning presenterar experten en rapport med detaljerade åtgärder. Åtgärderna är skräddarsydda för din byggnad och visar hur energianvändningen kan minskas. Rapporten innehåller också en uppdelning av potentiella besparingar och den ekonomiska investering som krävs från din sida.
  • Det finns ett juridiskt krav på en deklaration av energianvändningen. Energideklarationer infördes i syfte att främja energieffektivitet i våra byggnader och upprätthålla en god inomhusmiljö, och är ett lagkrav. Vid fastighetstransaktioner är säljaren i allmänhet skyldig att presentera en deklaration av energianvändningen som inte är äldre än 10 år. Om det inte finns någon giltig deklaration kan Boverket utdöma vite till säljaren. Dessutom har köparen rätt att begära en deklaration inom sex månader efter köpet, varvid kostnaden faller på säljaren.