Kategori: Stambyte

KORTFAKTA: Stambyte, hur ofta, när, hur och varför?

Stambyte – en stor och komplicerad renovering som både påverkar de boende, ekonomin och fastighetens värde. Stambyte – hur ofta behöver detta ske och vad kan man som boende räkna med för ökad kostnad? Tumregel Ett större bolag i Stockholm anger att ”tumregeln” kring stambyte är att detta behöver ske efter 30 år. Det är…

av webmaster 19 april, 2021 0

Tre fördelar med partiellt stambyte

Det är inte alltid som partiellt stambyte är ett möjligt alternativ till klassiskt stambyte. Men finns valet ges minst tre stora fördelar. Det handlar både om ekonomiska och funktionella fördelar. Vad innebär partiellt stambyte? Stambyte innebär att samtliga stammar byts ut i en fastighet. Det sker när kvalitén på dessa är så dåliga att risken…

av webmaster 27 november, 2020 0

Vem har ansvar vid stambyte i en bostadsrättsförening?

Inom en bostadsrättsförening finns ett delat ansvar mellan lägenhetsinnehavaren och föreningen. Det gäller exempelvis vilka renoveringar som ska betalas av de olika parterna och vem som är ansvarig för löpande underhåll. Vad gäller vid stambyte i en bostadsrättssförening? Föreningen ansvarig för ”osynliga” delar Generellt brukar en uppdelning, gällande ansvarsområde, ske utifrån vad som kan ses…

av webmaster 26 juni, 2020 0