Överför information från en effektlogger

Överför information från en effektlogger

25 januari, 2023 Av av Gert Sundqvist

En effektlogger används primärt till att logga och spara information. Denna information kan sedan användas för att effektivisera utrustningen eller vid felsökning. Det finns flera olika sätt som informationen kan sparas på varpå den sedan överförs till en dator för vidare bearbetning.

Från effektlogger till dator via…

  • SD-kort

 

Med SD-kort kan en stor mängd information sparas på enheten. Det är mycket vanligt att en effektlogger har plats för SD-kort och utöver det även har andra kommunikationsalternativ (se nedan).

 

  • Bluetooth

 

Med Bluetooth kan information föras över till en Bluetooth-enhet i närheten. Det kan exempelvis vara en mobil eller extern avläsare. I vissa fall har även datorer Bluetooth vilka därmed kan användas för att hämta in information utan att behöva flytta på den effektlogger som ska avläsas.

 

  • USB

 

Är det en stor mängd information kan överföring via Bluetooth ta för lång tid. Dessutom är USB-överföring säkrare att genomföra. Med USB-utgång kan en dator enkelt kopplas in varpå informationen kan överföras.

 

  • Ethernet

 

Ethernet är en nätverkskabel och används därmed om informationen snabbt ska överföras till en dator eller enhet med nätverksanslutning.

 

  • WiFi

 

Det finns flera fördelar med att ha en effektlogger inkopplad på ett WiFi. Informationen kan då nås, i realtid, via samtliga datorer som är uppkopplade på samma WiFi. Dessutom kan informationen nås via externa enheter som exempelvis en mobil.

Lagringen blir även säkrare än med enbart lagring på SD-kort. Informationen kan lagras direkt i en molntjänst så skulle den effektlogger som används saboteras är ändå informationen sparad.

 

  • SIM-kort

 

Även SIM-kort kan användas i en effektlogger. I detta fall används SIM-kortet primärt för att få tillgång till internet. Genom detta kan sedan information överföras till molntjänster eller liknande. Ett SIM-kort används alltså inte till att spara informationen direkt på enheten.

Vilket alternativ som bör väljas beror därmed bland annat på var enheten kommer att användas, dess funktion, tillgång till internet samt behov.

Mjukvara till dator

Första steget är att samla in och spara information. Nästa steg är att bearbeta informationen och agera utifrån den. Det kan exempelvis ske via den mjukvara som är kompatibel med den effektlogger som används. Sker informationsinhämtning löpande, exempelvis via WiFi, kan resultat direkt visas i mjukvaran. Dessutom kan olika larm- och triggerpunkter användas för att tidigt upptäcka eventuella felaktigheter.