Anlita städfirma i Stockholm utifrån avtalsvillkor

22 september, 2022 0 av webmaster

Vad är viktigast att jämföra när en städfirma i Stockholm ska anlitas? Många skulle säga priset men det kan vara minst lika viktigt att kontrollera vilka villkor som gäller kring uppsägning, bindningstid och avbokning. I annat fall kan kunden behöva betala för en tjänst som inte ens utförs…

Vid behov av städfirma, boka direkt hos ishine.se.

Har städfirman bindningstid och uppsägningstid?

När en städfirma erbjuder hemstädning sker detta överlägset oftast på abonnemang. Det innebär i korthet att firman kommer regelbundet till kunden för att utföra städning. Exempelvis kan det innebära att de utför hemstädning varannan onsdag hemma hos kunden. Detta så länge som firman eller kunden inte säger upp det löpande avtalet.

En del städfirmor i Stockholm erbjuder enbart abonnemang medan andra även erbjuder sina kunder att boka hjälpen vid enstaka tillfällen. Är det abonnemang kan följande kontrolleras upp:

 • Bindningstid
  Bindningstid är den kortaste tid som abonnemang måste löpa på. Är det exempelvis en bindningstid på 6 månader måste kunden köpa tjänsten så länge. Det går därmed inte att säga upp i förtid. I Stockholm är det vanligast att abonnemang till privatpersoner är utan bindningstid medan avtal till företag kan vara bundna ett eller flera år.
 • Uppsägningstid
  Med uppsägningstid menas att kunden behåller abonnemanget en viss tid efter uppsägning. Det kan exempelvis vara en månad. Detta för att ett kundens städfirma lättare ska kunna planera sin verksamhet. Självklart går det att avsäga sig kommande hjälp men då behöver ändå betalning ske för de sista tillfällena.

Vad händer vid avbokning?

Det är även viktigt att kontrollera vad som gäller vid avbokning. Vad händer om någon är sjuk i hemmet och hemstädningen därmed behöver skjutas framåt i tiden? Hur nära inpå kan avbokning ske och hur stor summa återbetalas i så fall? Se kommande rubrik.

Några exempel från en städfirma i Stockholm:

 • 24 timmar – annars halva priset
  Avbokning måste ske senast 24 timmar innan städtillfället. Om avbokning sker vid ett senare tillfälle debiteras halva kostnaden. Vid plötslig sjukdom kan däremot avbokning ske senare.
 • Ingen avbokning – men ombokning
  Avbokning sker aldrig inom abonnemanget. Istället kan ombokning ske. På detta sätt kostar det alltid lika mycket per månad oavsett om tjänsten utnyttjas till fullo eller inte. Outnyttjade tillfällen samlas i en ”pott” som därefter kan utnyttjas vid senare tillfälle.
 • Fri avbokning
  Det är sällan som en städfirma erbjuder ”fri avbokning”. Detta åtminstone officiellt. Det kanske inte skrivs ut på hemsidan men i kontakt med dem kan det anges att avbokning kan ske när som helst utan debitering.