Företag i fokus – Trädfällning i Enköping med Fagerskogen

28 mars, 2021 0 av webmaster

Fagerskogen Skog & Markentreprenad erbjuder allt från markberedning till trädfällning i Enköping. Företaget är beläget i staden men utför även arbeten i närliggande städer.

När krävs trädfällning?

Trädfällning betyder enbart att träd fälls – vilket kan ske av en rad olika orsaker. Det kan exempelvis vara:

  • Mindre avverkning
  • Fällning av träd som kan falla farligt
  • Trädfällning som markberedning

När det kommer till träd som behöver tas ned på privata gårdar är det mycket vanligt att denna expertis anlitas. Detta eftersom ett träd som fälls på fel sätt kan skapa stora skador på både gård och fastighet.

Trädfällning med skylift
Behöver trädet fällas partiellt för att inte skada närliggande byggnader? Företaget kommer då att arbete från en skylift för att utföra arbetet säkert.

Expert bör anlitas om inte erfarenhet finns
Utifrån ett säkerhetsperspektiv rekommenderar företaget att privatpersoner inte bör fälla större träd på egen hand. Detta om inte personerna har god erfarenhet av detta. Alla kan såga ner ett litet träd men de större både väger betydligt mer och kan göra mer skada. Både materiellt och på person. I detta läge bör alltså företag specialiserade på just trädfällning anlitas.

Tips och råd via hemsidan
Privatpersoner som vill fälla träd på egen tomt behöver varken ha någon utbildning eller certifiering. Det innebär att många utsätter sig för onödigt stor fara. Samtidigt kan mindre träd tas ner utan större problem.

I det fall som inte företaget behöver anlitas bör ett stort fokus läggas på säkerhetsaspekten. Detta har även Fagerström lagt fokus på genom tydliga guider på hemsidan. Där går det att läsa om vad privatpersoner bör tänka på när träd ska fällas och vilka de vanligaste säkerhetsmissarna är.

När krävs markarbeten?

Fagerskogen har en stor maskinpark och kan därmed åta sig olika markarbeten. Detta både för Enköping kommun, privatpersoner och företag. Även dessa arbeten anger de att främst utförs i Enköping även om de kan ta uppdrag i närliggande områden. Detta främst beroende på arbetets omfattning.

Skicka in en förfrågan om trädfällning

Via hemsidan kan förfrågan skickas in till företaget gällande alla arbeten inom markarbeten och trädfällning. Det som behöver anges är namn, telefonnummer, mailadress samt uppdrag. Önskas bilder bifogas rekommenderas istället kontakt via mail.

Det kan i vissa fall krävas bygglov eller marklov om träd ska fällas. Vid frågor kring detta bör Enköping kommun kontaktas.