Hur skiljer sig Stockholms Elbolag åt från elnätsägaren?

1 juli, 2021 0 av webmaster

När du ska teckna ett elavtal kan det vara förvirrande att botanisera bland alla de alternativ som erbjuds. En av de frågor som ofta dyker upp är vilken skillnaden är mellan elnätsägaren och elleverantören. Bägge dessa bolag behövs nämligen men de har olika roller. Ibland är det ett och samma bolag som både äger elnätet och levererar din el. Stockholms Elbolag är ett exempel på en elleverantör som kan erbjuda dig el utan att själva äga något elnät.

Detta kan tyckas vara ganska luddigt och oklart vid en första anblick. Men när man grottar lite i saken framstår det hela som lite mindre komplicerat:

  • Elnätsbolaget är helt enkelt det bolag som äger elnätet. Detta bolag kan man behöver inte nödvändigtvis vara detsamma som levererar din el. Elnätsbolaget kan istället låta andra elbolag köpa in sig och använda deras elnät för att tillhandahålla bra och billig el till dig som konsument.
  • Elleverantören levererar el hem till dig. Denna leverantör kan alltså i vissa fall vara samma bolag som elnätsbolaget. Men det kan också röra sig om Stockholms Elbolag eller någon annan elleverantör.

Fördelarna med att välja Stockholms Elbolag som leverantör

Generellt sett känner många svenskar att det inte spelar särskilt stor roll varifrån elen kommer. Vi syftar då inte på huruvida den är grön eller inte utan på vem som levererar den. Det viktigaste för gemene man är att elen helt enkelt levereras och att allt fungerar som det ska. Det är istället i bakgrunden som de olika aktörerna agerar i form av elnätsbolag respektive elleverantör. Men det spelar faktiskt roll vilken elleverantör du väljer. Det finns nämligen fördelar med att välja en mer oberoende part på marknaden. För Stockholms Elbolag har varken något elnät eller någon egen elproduktion. Detta har två stora fördelar för dig som kund:

  • De har inget egenintresse av att tillhandahålla el till orimligt höga priser. Istället går deras affärsidé ut på att sälja sina kunder så billig el som bara är möjligt.
  • De inte har ett egenintresse av höga elnätspriser. Det är istället andra värden som styr deras verksamhet, närmare bestämt en hög kundlojalitet.