KORTFAKTA: Stambyte, hur ofta, när, hur och varför?

19 april, 2021 0 av webmaster

Stambyte – en stor och komplicerad renovering som både påverkar de boende, ekonomin och fastighetens värde.
Stambyte – hur ofta behöver detta ske och vad kan man som boende räkna med för ökad kostnad?

Tumregel

Ett större bolag i Stockholm anger att ”tumregeln” kring stambyte är att detta behöver ske efter 30 år. Det är däremot en regel med minst sagt många undantag. Däremot kan 30 år vara ett genomsnitt även om någon statistik inte finns att tillgå över samtliga fastigheter i Sverige.

Stambyte, hur ofta beror på…

Som med alla renoveringar beror intervallet på flera olika faktorer.

 • Material – Hur slittåligt material är stammarna av idag?
 • Slitage – Hur mycket utsätts de för slitage?
 • Underhåll – Stammar kan exempelvis underhållas genom stamspolning
 • Relining – Relining kan skjuta upp behov av stambyte med minst 20 år.

Stambyte, hur ofta måste detta ske? Det beror på förutsättningarna…

Vem avgör när det måste ske?

Det är fastighetsägaren som tar det slutgiltiga beslutet om när ett stambyte ska genomföras.

 • Hyresrätt – Fastighetsägaren är oftast de som hyran betalas till
 • Bostadsrätt – Fastighetsägaren är föreningen som styrs av en styrelse
 • Villa – Ägaren av villan är fastighetsägaren

Det är däremot svårt att som okunnig avgöra när en sådan stor renovering behöver ske. Det absolut vanligaste är att konsulter anlitas som undersöker stammarna med kameror. De kan därmed upptäcka eventuella skador och kan utifrån det avgöra vad som behöver åtgärdas. Exempel:

 • Stammarna har relativt god kvalité
  I detta fall kan konsulterna komma tillbaka fem år senare för att se hur stammarna har påverkats under dessa år.
 • Stammarna kan renoveras
  Med relining blir det billigare än med stamrust. Detta är en slags renovering vilket innebär att ett inre rör skapas i de redan befintliga rören.
 • Stamrust måste genomföras
  I detta fall påbörjas planering för renoveringen och hur detta ska utföras på ett så enkelt sätt som möjligt.

Vad kostar det?

Den fråga som kanske är allra vanligast bland fastighetsägare är just ”Stambyte – hur ofta måste detta genomföras?”. Orsaken handlar kostnaden. Det innebär nämligen en mycket stor kostnad per lägenhet. Generellt är det den största renovering som genomförs på lägenhet under dess livslängd.

Även denna kostnad beror självklart på flera olika faktorer. Men ett genomsnittspris på 250 – 300 000 kr brukar ofta nämnas av de företag som utför dessa renoveringar.