Så fungerar en säkerhetsdörr

30 juli, 2021 0 av webmaster

Entré- och ytterdörrar måste klara olika förhållanden och stå emot väder och vind på ett bra sätt. På en säkerhetsdörr ställer man ännu hårdare krav eftersom dessa även ska skydda mot andra saker. För att bättre förstå hur en säkerhetsdörr fungerar kan man gå igenom vad de ska skydda mot och vad som behöver vara uppfyllt för att de ska vara godkända.

Certifikat måste vara uppfyllda

Det som skiljer en säkerhetsdörr från en vanlig dörr är att den är tillverkad för att uppfylla vissa certifikat. Dessa är framtagna för att skydda den som befinner sig innanför dörren mot yttre faror såsom inbrottstjuvar. Inom Europa finns en standard som kallas EN 1627. Genom att säkerhetsdörren uppfyller de krav som EN 1627 ställer kan säkerhetsdörren stå emot en rad olika verktyg en tjuv kan tänkas använda, och på så vis blir den svårare att få upp.

Ljudreduktion

Dörrar till lägenheter eller hus bör ha någon typ av ljuddämpning då det annars kan upplevas som mycket störande när ljud läcker in från gatumiljön eller trapphuset. Därför kan säkerhetsdörrar testas så att de ligger inom en godkänd nivå för ljudreduktion. Ofta är säkerhetsdörrar ännu bättre på att reducera ljud än vanliga dörrar.

Säkerhetsdörren ska skydda mot brand och rökgas

En säkerhetsdörr behöver kunna stå emot brand enligt en viss standard som kallas EN 1627-1. Detta innebär en rad tester innan man godkänner dörren för användning. Dessa bygger på hur många minuter dörren kan stå emot vissa faror som är kopplade till en brand. Det kan handla om isoleringskrav för att stå emot temperaturer eller rök från branden. Några av de krav som ställs på en säkerhetsdörr vid brand handlar om:

  • Dörrens bärförmåga
  • Dörrens integritet
  • Mekanisk påverkan

Beroende på vad man är ute efter kan man dessutom välja en säkerhetsdörr som har ännu högre brandsäkerhet.

Säkrare hem med säkerhetsdörrar

Eftersom säkerhetsdörrar är utformade för att skydda de boende gör de hemmet tryggare att vistas i. När man har en säkerhetsdörr kan man sova bättre och känna sig lugn både då man befinner sig i hemmet och när man reser bort. Självklart är det lättare för en inbrottstjuv att bli upptäckt om det tar längre tid att bryta sig in genom en dörr, och detta gör ofta att de aktivt väljer bort hem med säkerhetsdörrar.