Tre fördelar med partiellt stambyte

27 november, 2020 0 av webmaster

Det är inte alltid som partiellt stambyte är ett möjligt alternativ till klassiskt stambyte. Men finns valet ges minst tre stora fördelar. Det handlar både om ekonomiska och funktionella fördelar.

Vad innebär partiellt stambyte?

Stambyte innebär att samtliga stammar byts ut i en fastighet. Det sker när kvalitén på dessa är så dåliga att risken för skador är överhängande inom en begränsad framtid. Det innebär att renoveringen som sker i en lägenhet genomförs i samband med att lägenhetsinnehavaren genomför en egen badrumsrenovering. Det är därmed absolut vanligast inom en bostadsrättsförening eftersom lägenhetsinnehavarna där själv har ansvar för sitt badrum. Detta till skillnad mot hyresrätt där det är fastighetsägaren som står för renoveringen. När badrumsrenoveringen genomförs så genomförs även partiellt stambyte. Detta genom att de delar av rörsystemet som nås via badrummet byts. Eftersom inte hel stamrust sker, utan bara en del av fastighetens rör byts, kallas det för partiellt.

  • Delar av stammarna byts i lägenheterna
  • Byte sker i samband med annan renovering
  • Billigare för föreningen

Fördel 1 – Billigare för föreningen

När en medlem i bostadsrättsförening genomför en badrumsrenovering står föreningen för det extra arbete som krävs för att byta rören. Men det är medlemmen som betalar resterande renovering och återställning av badrummet. Föreningen behöver i detta fall inte betala renoveringen av badrummet vid det stora stambyte som sedan kommer.

Fördel 2 – Du väljer när renoveringen ska ske

Eftersom partiellt stambyte sker i samband med en badrumsrenovering kan lägenhetsinnehavaren själv avgöra när renoveringen ska ske. En badrumsrenovering tar ett par veckor och det kan då vara skönt att flytta till en vän för att slippa leva mitt i renoveringen. Genom att genomföra partiellt stambyte vid en badrumsrenovering kan man därmed själv välja exakt när det ska utföras. Detta till skillnad mot en stamrust som genomförs hos samtliga lägenheter på samma gång. Det är i detta fall styrelsen i bostadsrättsföreningen som avgör när renoveringen kommer att ske vilket är svårt att påverka som enskild medlem. Ett ingrepp i lägenheten som innebär att hantverkare är på plats mellan 4 och 8 veckor.

Fördel 3 – Mindre störmoment när resterande rust sker

Tredje fördelen är att partiellt stambyte innebär att stora delar av rusten redan är genomförd i lägenheten inför att resterande rust ska genomföras. Däremot kommer det ändå att påverka personen i bostaden genom att exempelvis vatten och avlopp stängs av under renoveringsperioden.