Vad är en avloppsbrunn och vad används den till?

24 juni, 2021 0 av webmaster

Syftet med en avloppsbrunn är att samla upp det spillvatten (svartvatten) som du spolar ut från din toalett samt gråvatten från dusch, bad, tvätt och disk.

Det finns även andra sorters brunnar där avloppsbrunnen bara är en av dessa. De övriga sorters brunnar som vi syftar på inkluderar:

  • Utloppsbrunnar
  • Provtagningsbrunnar
  • Pumpbrunnar

Men här väljer vi alltså att fokusera på avloppsbrunnar. Det är bland annat viktigt att vara inläst på detta område när du är fastighetsägare. För i synnerhet om du har valt att köpa ett hus med ett enskilt avlopp är det viktigt att ha kunskap på detta område. För ett stort ansvar vilar då på dina axlar när det kommer till den befintliga avloppsanläggningen.

En vanlig missuppfattning är att en avloppsbrunn ska kunna klara i princip vad som helst. Men det är viktigt att du behandlar din brunn på rätt sätt för att slippa få problem med ditt avlopp. Dessa brunnar är nämligen väldigt känsliga när det kommer till vad som kan spolas ner i dem. Fortsätt att läsa så ska vi förklara vad du inte bör spola ner i ditt avlopp!

Håll din avloppsbrunn fri från otillbörliga ämnen och föremål

Viktigt att tänka på är att du inte kan spola ner vad som helst i din avloppsbrunn. Brunnen innehåller nämligen slam vilket ska tömmas med hjälp av en slambil. Slammet ska senare hanteras i det kommunala reningssystemet. Därför bör slammet vara så rent som bara är möjligt. Av denna anledning bör du undvika att spola ner miljöfarliga ämnen och andra föremål/ämnen som inte hör hemma där. För om sådana ämnen förblir i slammet kommer de eventuella gifterna eller liknande att föras vidare ut i systemet.

Och ett vanligt problem för fastighetsägare är att det blir stopp i avloppet. Orsaken är då ofta att skräp eller dylikt har spolats ner i avloppet. Tamponger, kondomer, tops och plåster är några exempel på föremål som frekvent orsakar stopp. Dessa kommer att fastna i avloppsbrunnen vilket är ytterligare ett sätt på vilket slammet kan förorenas. Och det bästa sättet att undvika att så sker är förstås att inte slänga dessa föremål i avloppet utan istället i soporna.