Vad du behöver veta om bygglov

26 maj, 2021 0 av webmaster

Ett bygglov är kortfattat ett tillstånd som du behöver ansöka om innan du tänkt att du ska bygga nytt, bygga ut, bygga om eller på annat sätt förändra en specifik byggnad eller en anläggning. Du måste ansöka om ett lov att få bygga på grund av att den kommun där byggnaden finns har monopol på hur mark- och vattenområden får användas. Din byggnation ska därför följa dessa uppsatta lokala regler för hur du får bygga och använda marken.

När man ansöker om bygglov är det avgörande med rätt utformade bygglovsritningar. Dessa behöver vara korrekt utförda och skalenliga för att kunna få beslut om tillstånd. Är man inte säker på hur detta skall åstadkommas, finns alltid konsulter att ta in.

Så hanteras din ansökan om bygglov

Det är alltså kommunen som arbetar kring frågorna om bygglov. Själva bygglovet regleras dock i plan- och bygglagen (PBL) men det är kommunens byggnadsnämnd och bygglovshandläggare som beviljar eller avslår din ansökan. Det är också med nämnden som du kontrollerar om du överhuvudtaget behöver ett lova att få bygga vad du har tänkt göra.

För exempelvis en pool eller friggebod behöver du generellt inget bygglov men detta måste du som sagt kontrollera med din kommuns byggnadsnämnd. Risken är annars att du står med ett svartbygge vilket ger negativa konsekvenser. Du kan till exempel få en sanktionsavgift från kommunen.

Ansök om lov att bygga hos din kommun

För att kunna börja bygga på det som du tänkt, behöver du alltså ett bygglov. Detta tillstånd ansöker du om hos kommunen. Avgiften betalas också till kommunen och varierar mellan olika kommuner. Med en ansökan behöver du lämna in:

  • En skriftlig ansökan. Blanketter för dessa finns hos kommunen och kan se olika ut mellan olika kommuner.
  • Bygglovsritningar.
  • Situationsplan.
  • Eventuellt andra handlingar.

Att ovanstående handlingar är korrekta och tydliga är viktigt för att du ska kunna få ett snabbt beslut. Ritningarna och situationsplanen ska också vara fackmannamässigt utförda och i viss skala. Om något behöver kompletteras kan det dra ut på tiden. Det kan därför vara värt att kontakta en firma som sysslar med bygglovsritningar för att se till att processen blir så smidig som möjligt.

När du väl har fått lov att bygga har du två år på dig att börja arbetet från dess att du fick startbeskedet. Projektet ska sedan vara klart inom fem år från detta datum. Lycka till med ditt framtida projekt!