Vad gör en reliningkonsult? Reliningkontroll i Malmö visar exempel

25 april, 2021 0 av webmaster

Relining innebär i korta drag att ett inre rör monteras i redan befintliga stamledningar. På detta sätt behöver inte de gamla ledningarna rivas ut och stamrust kan skjutas upp med 15 – 30 år. Men vad gör en reliningkonsult i denna process? Så här förklarar företaget Reliningkontroll.se i Malmö, arbetet. En reliningkonsult genomför all planering, driver arbetsprocessen framåt och kan slutligen besikta det arbetet som är utfört.

 • Förundersökning
  Under förundersökningen kontrolleras behov av relining och vad som eventuellt behöver genomföras. Detta kan ske genom att filmning sker i stammarna.
 • Upphandling
  Upphandling handlar om att olika entreprenörer jämförs, offerter tas in och avtal skrivs på ett korrekt sätt.
 • Projektledning
  Projektledning innebär att konsulten är ansvarig under hela processen.
 • Besiktning
  Med kamerakontroll både under, och efter, processen sker besiktning och kvalitetskontroll.

Vad de inte gör…

En reliningkonsult genomför inte själva arbetet med relining. Arbetsfördelning kan alltså jämföras med arbetsprocessen när ett hus ska byggas. Det finns en projektledare som ser till att ritningar tas fram, arbetet utförs och besiktning sker. Men det är inte projektledaren som utför jobbet. Istället är det detta företag som ser till att kvalitén hålls uppe, att jämföra olika entreprenörer och besiktar att arbetet blir korrekt utfört.

Ett arbetsexempel

En bostadsrättsförening i Malmö har funderingar på om relining eller stambyte behöver genomföras. De kontaktar en reliningkonsult som genomför undersökningar av stammarna. Det slutar med att relining bör genomföras vilket är betydligt billigare än stambyte.

Konsulten kommer nu att göra en kravspecifikation på det arbete som förväntas utföras. Denna kravspecifikation ligger till underlag för den offertförfrågan som går ut till ett flertal entreprenörer i Malmö. Utifrån de svar som kommer in genomför konsulten en bakgrundskontroll på entreprenörerna och rekommenderar vilka som bör utföra jobbet. Under hela arbetsprocessen är konsulten med. Detta både gällande allt från kommunikation till kontroll av entreprenörens jobb. Dessutom sker kontroller både under arbetet och efter att arbetet är slutfört.

Bara en reliningkonsult i Malmö – av många

De exempel som nämns ovan är från hemsidan till Reliningkontroll AB. Företaget är verksamt i Malmö och genomför stamrust i södra Sverige. Det finns även andra entreprenörer med samma inriktning i både Malmö och andra delar av Skåne som kan utföra arbetet på ett liknande sätt. Företaget är bara nämnt som ett exempel.