Vem har ansvar vid stambyte i en bostadsrättsförening?

26 juni, 2020 0 av webmaster

Inom en bostadsrättsförening finns ett delat ansvar mellan lägenhetsinnehavaren och föreningen. Det gäller exempelvis vilka renoveringar som ska betalas av de olika parterna och vem som är ansvarig för löpande underhåll. Vad gäller vid stambyte i en bostadsrättssförening?

Föreningen ansvarig för ”osynliga” delar

Generellt brukar en uppdelning, gällande ansvarsområde, ske utifrån vad som kan ses inomhus och vad som inte kan ses av den som är inne. 
En person som är inne kan se innerväggar, innertak, vitvaror, golv och vissa rör. Det är generellt även detta som lägenhetsinnehavaren är ansvarig för. Därmed är yttertak, rör som går i väggarna, anslutningar till kommunalt avlopp och bärande delar något som föreningen ansvarar för. Detta är visserligen en förenkling så det är viktigt att kontrollera stadgarna, eller fråga styrelsen, för att vara säker på vem som är ansvarig för vad inom lägenheten.

Lägenhetsinnehavaren:

  • Innerväggar, målning, tapetsering
  • Ytskikt i badrum, ex. kakel, matta
  • Kranar, badkarsblandare, handfat

Fastighetsägaren (dvs. föreningen):

  • Taket
  • Ytterväggar
  • Ledningar till och från bostaden

Styrelsen har ansvar för stambyte i en bostadsrättsförening

Avloppsstammarna är inbyggda i bostaden och därmed ett ansvar som hamnar på föreningen. Det är i sin tur styrelsen som är ansvarig för föreningens ekonomi och underhåll av fastigheterna. En medlem har alltid rätten att lyfta upp en specifik fråga och kan därmed påtala behovet av stambyte men det är styrelsen som tar beslutet. Oavsett om en medlem, eller styrelseledamot, lyfter frågan är det styrelsens ansvar att undersöka behovet och avgöra om stambyte behöver ske eller inte.

Medlemmens ansvar vid partiellt stambyte

Det är relativt vanligt att bostadsrättsföreningar genomfört partiellt stambyte, vilket kan ske över ett par år. Kortfattat innebär detta att delar av det stora stambyte som behöver ske delas upp och genomförs i förväg. Detta behöver då tydligt kommuniceras till alla medlemmar så att de kontaktar styrelsen om de förväntas genomföra en badrums- eller köksrenovering. I detta skede kan föreningen bekosta nya rör, och installation av dessa, när ändå hela badrummet är utrivet. När sedan stambyte ska ske, ett par år senare, kan denna del av renoveringen undvikas.

Vid partiellt stambyte är det föreningens ansvar att informera alla medlemmar vad som kommer genomföras och hur partiellt stambyte påverkar alla inom denna bostadsrättsförening. Men det är medlemmens ansvar att kontakta styrelsen innan badrumsrenoveringen påbörjas. I värsta fall kan hela det nya badrummet behöva rivas ut i ett senare skede om inte styrelsen kontaktats i förväg.